SØGNE DANSEKLUBB

Dancing Darlings startet opp våren 2014, og har bare vokst siden. I 2018 ble vi tatt opp i Norges Danseforbund og Søgne Danseklubb dannet. Nå tilbyr vi dans for jenter, gutter og funksjonshemmede fra 1. Klasse til VGS. Våren 2020 har vi over 280 aktive dansere i klubben. 

STYRET I SØGNE DANSEKLUBB 

Styreleder: Sander Andersen (politiattestansvarlig)

Nestleder: Linn Grøtberg

Daglig leder: Pia Pettersen 

Styremedlemmer: Reidar Johansen , Hilde Håland, Tone Øslebø Hultmann, Ronny Bjørnestad, Ragnhild Fidjestøl.

Varamedlemmer: Elisabeth Tveite, Siw Granroth 

INSTRUKTØRER

Pia Pettersen: er daglig leder i Søgne Danseklubb og instruktør for 6.kl, 7.kl, 8.kl, 9.kl til VGS, EX- partier, funkis, gutter, advanced og kompani. 

Hovedtrenere:

- Emma Håland (1.Kl)

- Mathilde B. Støle (2.kl)

- Alva Linnea Berglund (3.kl LU/NY)

- Julie Ekeland Ose (3.kl LA) 

- Julie Granroth & Ingunn Førsvoll (5.kl) 

- Janita Hansen & Alida Benjaminsson (4.kl) 

- Henriette Espesal & Arielle Rogers (5+6EX)

Medtrenere:

Janita Hansen. Mia Nodenes, Synneva Mørkve- Simonsen, Ingunn Førsvoll, Arielle Rogers, Marie Solhøy, Mathilde B. Støle, Mathilde Øpstad- Knutsen, Mari Fidjestøl og Synne Strøm-Fladstad.