top of page

SØGNE DANSEKLUBB

Dancing Darlings startet opp våren 2014, og har bare vokst siden. I 2018 ble vi tatt opp i Norges Danseforbund og Søgne Danseklubb dannet. Nå tilbyr vi dans for jenter, gutter og funksjonshemmede fra 1. Klasse til voksen. Våren 2020 har vi over 280 aktive dansere i klubben. 

STYRET I SØGNE DANSEKLUBB 

Styreleder: Sander Andersen (politiattestansvarlig)

Nestleder: Mads Aas-Hansen

Daglig leder: Pia Kristine Pettersen 

Styremedlemmer: Janne Tove Kristensen, Siw Granroth, Eirik Kjær, Irene Kaspersen, Cathrine Aanesland

Varamedlemmer: Elin Hinnaland, Jonas Eikås 

INSTRUKTØRER

Hovedtrenere:

- Pia Kristine Pettersen 

- Christian Smith Johnsen 

- Ingunn Førsvoll 

- Alida Benjaminson

- Arielle Rogers 

- Mathilde Ø. Knutsen


 

bottom of page