SØGNE DANSEKLUBB

Dancing Darlings startet opp våren 2014, og har bare vokst siden. I 2018 ble vi tatt opp i Norges Danseforbund og Søgne Danseklubb dannet. Nå tilbyr vi dans for jenter, gutter og funksjonshemmede fra 1. Klasse til VGS. Våren 2020 har vi over 280 aktive dansere i klubben. 

STYRET I SØGNE DANSEKLUBB 

Styreleder: Sander Andersen (politiattestansvarlig)

Nestleder: Mads Aas-Hansen

Daglig leder: Pia Kristine Pettersen 

Styremedlemmer: Reidar Johansen , Hilde Håland, Reidar Johansen, Janne Tove Kristensen, Siw Granroth

Varamedlemmer: Ragnhild Fidjestøl, Lise Eikås 

INSTRUKTØRER

Hovedtrenere:

- Pia Kristine Pettersen 

- Christian Smith Johnsen 

- Ingunn Førsvoll 

- Emma Håland

- Mathilde B. Støle 

- Julie Ekeland Ose

- Alida Benjaminson

- Mari Fidjestøl 

- Arielle Rogers 

Hjelpetrenere: 
Andrea Aastrup, Anna-Naomi Kleivset, Emilija Milovanovic, Henriette Espedal, Malin Loka Danielsen, Marie Solhøi, Mathilde Øpstad-Knutsen, Mia Nodenes, Rebecca Mjanger, Ronja Bjørnestad, Thea Trydal