top of page

SØGNE DANSEKLUBB

Dancing Darlings startet opp våren 2014, og har bare vokst siden. I 2018 ble vi tatt opp i Norges Danseforbund og Søgne Danseklubb dannet. Nå tilbyr vi dans for jenter, gutter og funksjonshemmede fra 1. Klasse til voksen. Våren 2020 har vi over 280 aktive dansere i klubben. 

STYRET I SØGNE DANSEKLUBB 

Styreleder: Sander Andersen (politiattestansvarlig)

Nestleder: Jonas Eikås

Daglig leder: Pia Kristine Pettersen 

Styremedlemmer: Eirik Kjær, Cathrine Aanesland, Christine Larsen Medina, Lise Eikås, Grethe Øiaas.

Varamedlemmer: Mads Aas-Hansen, Janne-Tove Kristensen

INSTRUKTØRER

Hovedtrenere:

- Pia Kristine Pettersen 

- Shiri Inbar

- Ingunn Førsvoll 

- Andrea Aastorp 

- Thea Trydal

- Arielle Rogers 

- Mathilde Ø. Knutsen

- Julie Ekeland Ose


 

bottom of page