SØGNE DANSEKLUBB

Dancing Darlings startet opp våren 2014, og har bare vokst siden. I 2018 ble vi tatt opp i Norges Danseforbund og Søgne Danseklubb dannet. Nå tilbyr vi dans for jenter, gutter og funksjonshemmede fra 1. Klasse til VGS. Våren 2020 har vi over 280 aktive dansere i klubben. 

STYRET I SØGNE DANSEKLUBB 

Styreleder: Sander Andersen (politiattestansvarlig)

Nestleder: Linn Grøtberg

Daglig leder: Pia Pettersen 

Styremedlemmer: Reidar Johansen , Hilde Håland, Tone Øslebø Hultmann, Ronny Bjørnestad, Ragnhild Fidjestøl.

Varamedlemmer: Elisabeth Tveite, Siw Granroth 

INSTRUKTØRER

Pia Pettersen: er daglig leder i Søgne Danseklubb og instruktør for alle fra 4. Klasse til VGS, EX- partier, funkis, gutter, advanced og kompani. 

Hovedtrenere:

Emma Håland (1.Kl)

- Tuva Sofie Tallerud (2.kl)

- Alva Linnea Berglund (3.kl LA)

- Julie Ekeland Ose (3.kl LU/NY)

- Julie Granroth (6.kl EX)

Medtrenere:

Janita Hansen. Mia Nodenes, Alida Benjaminsson, Synneva Mørkve- Simonsen, Ingunn Førsvoll, Arielle Rogers, Marie Solhøy, Mathilde B. Støle, Mathilde Øpstad- Knutsen, Mari Fidjestøl, Stella Grøtberg og Synne Strøm-Fladstad. 


 

© 2018 av Søgne Danseklubb

  • Instagram Social Ikon
  • YouTube Social Ikon
  • Facebook Social Ikon