DANSETILBUD

FUNKIS 

Passer for barn og ungdom mellom 6-18 år med nedsatt funksjonsevne. Dansetimen består av tilpassede leker og øvelser. Foresatte og assistenter er velkomne til å delta i dansetimen. Funkis deltar på en av forestillingene ved semesterslutt. 

GUTTER 3-7. KLASSE

Vi har et eget danseparti for gutter fra 3-7.Klasse. De jobber med freestyle og koreografi innenfor hip hop. Partiet deltar på forestillingene våre ved semesterslutt.  

ADVANCED/ KOMPANI  

Fra 7-10- Klasse kan daseelever hos oss være med på audition for å komme inn på Advanced eller kompani. Advanced (7-8.kl), kompani (8-10.kl). Partiene passer for dedikerte dansere med ønske om større utfordringer i dansetimene. I timene jobbes det mer med musikalitet og formidling innenfor flere dansestiler. I løpet av året har de egne  workshop og danseoppdrag, er med på UKM, Battle of the south og dansens dager. Kompani reiser på inspirasjonstur til Oslo og har danseklasser med spennende pedagoger og koreografer. Ta kontakt med Pia om du har spørsmål ang disse partiene. 

1+2. KLASSE 

Tilbudet er for jenter og gutter i 1+2. Klasse. Timen består av lek og aktiviteter til gøy musikk. De lærer seg koreografi og enkle grunnsteg i dans. Denne høsten har vi to partier for 1+2. Klasse. Dere kan velge det som passer best for dere/ det som er ledig!

3+4. KLASSE 

Tilbudet er for jenter i 3. Klasse. Timen består av lek og aktiviteter til musikk, men fra 3. Klasse lærer de også en del grunnleggende ifra hiphop- sjangeren. Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt.

5. KLASSE 

Tilbudet er for jenter i 5. Klasse. Vi har et eget tilbud for gutter i 3-7. Klasse. Timen består av noe lek, men mest dans fra hiphop- sjangeren. I 5. klasse kan barna danse to dager i uken hos oss (5+6. Klasse EX). Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt.

6. KLASSE 

Tilbudet er for jenter i 6. Klasse. Vi har et eget tilbud for gutter i 3-7. Klasse. Timen består av oppvarming, hoveddel og uttøying. Vi fokuserer på ulike grunnsteg og freestyle innenfor hiphop- sjangeren, formidling og koreografi. I 6. klasse kan barna danse to dager i uken hos oss (5+6. Klasse EX). Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt. 

5+6. KLASSE EX

Fra 5. klasse tilbyr vi dans to timer i uken forutsatt at de trener hovedpartiet for sitt klassetrinn.  I dansetimene jobbes det mer med teknikk, koreografi og formidling. Timene går fortere frem og passer godt for dere som ønsker å få litt større utfordringer i timene. Åpent for alle! Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt. 

7. KLASSE 

Tilbudet er for jenter i 7. Klasse. Vi har et eget tilbud for gutter i 3-7. Klasse. Timen består av oppvarming, hoveddel og uttøying. Vi fokuserer på ulike grunnsteg og freestyle innenfor hiphop- sjangeren, formidling og koreografi. 7. Klassinger kan danse to timer i uken hos oss (7+8 EX). Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt. 

8. KLASSE 

Hovedtrener: Pia Pettersen 

Tilbudet er for jenter og gutter i 8. Klasse.  Timen består av oppvarming (styrke), hoveddel og uttøying. Vi fokuserer på ulike grunnsteg og freestyle innenfor hiphop- sjangeren, formidling og koreografi. 7. Klassinger kan danse to timer i uken hos oss (7+8 EX). Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt. 

7+8. KLASSE EX

For 7+8. Klassinger tilbyr vi dans to timer i uken forutsatt at de trener hovedpartiet for sitt klassetrinn.  I dansetimene jobbes det mer med teknikk, koreografi og formidling. Timene går fortere frem og passer godt for dere som ønsker å få litt større utfordringer i timene. Åpent for alle! Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt. 

9. KLASSE-VGS  

Tilbudet er for jenter og gutteri 9, 10. klasse og VGS- elever.Timen består av oppvarming (styrke), hoveddel og uttøying. Vi fokuserer på ulike grunnsteg og freestyle innenfor hiphop- sjangeren, formidling og koreografi. 9.Klasse-VGS. kan danse to timer i uken hos oss (9 EX). Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt. 

VGS

Tilbudet er kun for VGS-elever. I dansetimene jobbes det mer med teknikk, koreografi og formidling. Timene går fortere frem og passer godt for dere som ønsker å få litt større utfordringer i timene. Åpent for alle! Partiet er med på forestillingene våre ved semesterslutt.